TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - ATLETICO MADRID -

I de se­ne­re år har Die­go Si­meo­ne ved flere lej­lig­he­der for­søgt at ju­ste­re kon­cep­tet, men som re­gel ven­der han til­ba­ge til den vel­kend­te og suc­ces­ri­ge 4-4-2. For­ma­tio­nen kan ha­ve man­ge for­skel­li­ge ud­tryk, hvil­ket of­te hæn­ger sam­men med den rol­le, Saúl og Ko­ke har. I van­ske­li­ge kam­pe pla­ce­res de of­te på kan­ter­ne, så Atlético re­elt spil­ler med fi­re cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re. I kam­pe, hvor Atlético er fa­vo­rit, bli­ver de of­te­re an­vendt på den cen­tra­le midt­ba­ne, mens me­re kre­a­ti­ve spil­le­re får plads på kan­ter­ne. For­sva­ret er ved at væ­re op­pe i åre­ne, og yn­gre spil­le­re sæt­ter pres på Godín og Ju­an­frans plad­ser i star­top­stil­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.