DIE­GO SI­MEO­NE

Champions League Magasinet - - ATLETICO MADRID -

Få trænere har som Die­go Si­meo­ne for­vand­let en fod­bold­klub. Før ar­gen­ti­ne­rens an­komst var Atlético et un­der­præ­ste­ren­de ga­le­hus, i dag er klub­ben en europæisk magtfaktor. Fo­kus lig­ger på det stær­ke kol­lek­tiv og den ek­sem­pla­ri­ske de­fen­si­ve styr­ke, og så er der et sær­ligt bånd mel­lem ­Si­meo­ne og At­léti­cos til­hæn­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.