AN­FØ­RE­REN: DA­NI­E­LE DE ROS­SI

Champions League Magasinet - - AS ROMA -

Ef­ter Tot­tis af­sked er det nu Da­ni­e­le De Ros­si, der er kul­tur­bæ­re­ren og den ­ube­strid­te le­der på hol­det. Den 34-åri­ge midt­ba­ne­mand har væ­ret en del af Roma si­den 2000, og han er sta­dig en vig­tig spil­ler for hol­det, li­ge­som han fort­sat er en del af det ita­li­en­ske lands­hold. Han har net­op ­for­læn­get sin kon­trakt med yder­li­ge­re to år, så må­ske er han på jagt ef­ter Tot­tis re­kord?

FO­TO: RITZAU/ALES­SAN­DRO DI MEO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.