TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - AS ROMA -

Ef­ter af­ske­den med folk som An­to­nio Rü­di­ger, Tho­mas Ver­ma­e­len, Le­an­dro Pa­re­des og må­l­mand Wo­jciech Szczęs­ny er det en re­kon­stru­e­ret Roma-de­fen­siv, der stil­ler op i årets Cham­pions Le­ague. Træ­ner De Fran­cesco har egent­lig man­ge mu­lig­he­der, men det nye for­svar skal først spil­les sam­men, og på må­l­mand­spo­sten skal man og­så væ­re tå­l­mo­dig. Bra­si­li­an­ske Al­lis­son kom til klub­ben sid­ste som­mer og får nu chan­cen som første­valg i må­let, men det må alt an­det li­ge væ­re en svæk­kel­se i for­hold til den pol­ske lands­hold­ske­e­per. Til gen­gæld ser det me­re loven­de ud læn­ge­re frem­me på ba­nen, hvor de of­fen­si­ve folk som Step­han El Shaa­rawy og må­l­ma­ski­nen Eden Dže­ko er vig­ti­ge spil­le­re. Dan­ske Rezan Cor­lu skal nok kig­ge langt ef­ter spil­le­ti­den. Spæn­den­de Pa­trik Schi­ck kan hur­tigt kom­me i spil i of­fen­si­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.