AN­FØ­RE­REN: AN­DRÉS INIES­TA

Champions League Magasinet - - FC BARCELONA -

I sid­ste sæ­son blev det kun til 13 liga­kam­pe fra start for den 33-åri­ge An­drés Inies­ta, og spørgs­må­let er, om han sta­dig har ni­veau og fy­sik til at væ­re om­drej­nings­punkt på Bar­ce­lo­nas midt­ba­ne, el­ler om han har nå­et det tids­punkt, hvor han skal ud­fa­ses fra star­top­stil­lin­gen. Pro­ble­met er ba­re, at de ind­køb­te al­ter­na­ti­ver end­nu ik­ke har ­over­be­vist om, at de er stær­ke nok til at ta­ge over.

FO­TO: RITZAU/MANU FERNANDEZ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.