AN­FØ­RE­REN: GI­AN­LU­I­GI BUF­FON

Champions League Magasinet - - JUVENTUS -

Kom­mer den gam­le må­l­mand no­gen­sin­de til at få det tro­fæ, som han mang­ler i sam­lin­gen? Man har sin tvivl, og med kon­trak­t­ud­løb i som­me­ren 2018 er det ik­ke sik­kert, at Gi­an­lu­i­gi Buf­fon fort­sæt­ter læn­ge end­nu. Den 40-åri­ge ke­e­per har vun­det man­ge hjer­ter i he­le ver­den for sin pas­sion, klas­se og vin­der­men­ta­li­tet, og det er svært at fo­re­stil­le sig et Ju­ven­tus-hold uden ham. Hans be­tyd­ning er enorm som le­der, ind­pi­sker og kul­tur­bæ­rer.

FO­TO: RITZAU/MARC SEROTA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.