TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - JUVENTUS -

Vi ken­der Ju­ven­tus som et ty­de­ligt 3-5-2-hold de se­ne­re år, men Allegri har og­så for­søgt sig med en 4-2-3-1-op­stil­ling, hvor Mandžukić be­nyt­tes som kant­spil­ler i ven­stresi­den, mens Barzag­li ryk­kes ud som høj­re ba­ck. Det vil og­så ska­be plads til Paulo Dy­ba­la og Ju­an Cu­adra­do på den of­fen­si­ve midt­ba­ne.

Sid­ste som­mers køb af Gon­za­lo Hi­gu­aín var en stor suc­ces, men før­nævn­te Mandžukić er og­så ble­vet en po­pu­lær spil­ler i Tor­i­no i kraft af hans hår­de ar­bej­de og mål.

For­sva­ret skal genop­byg­ges uden pro­fi­len Bonuc­ci, og det skal bli­ve in­ter­es­sant at se, om Ju­ven­tus sta­dig vil ha­ve et li­ge så so­lidt for­svar, når den bed­ste af den be­røm­te trio nu er væk. Barzag­li og Chiel­li­ni vil gi­vet­vis kom­me til at sav­ne den nu­væ­ren­de Milan-spil­ler, selv­om Be­na­tia er kom­met til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.