PORTUGALS TREDJEVIOLIN

Champions League Magasinet - - SPORTING CP - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Si­den årtu­sind­skif­tet er mester­ska­ber­ne i Portu­gal ble­vet delt mel­lem tre klub­ber, men Benfica og Porto har hen­tet hen­holds­vis seks og ni tit­ler, er det blot ble­vet til to tro­fæ­er til Sporting i pe­ri­o­den.

Man skal helt til­ba­ge til 2002 for at fin­de den se­ne­ste tri­umf, og Lis­sa­bon-klub­ben er så­le­des klar tredjeviolin i hjem­lan­det. Ef­ter at ha­ve væ­ret ne­de i en stør­re bøl­ge­dal for en hånd­fuld år si­den, har Sporting gen­fun­det rol­len som top­hold, men det er alt­så ’kun’ ble­vet til an­den- og tred­je­plad­ser de se­ne­ste år. Den sto­re ti­tel la­der ven­te på sig.

Jor­ge Jesus har imid­ler­tid få­et klub­ben på ret køl, og af­stan­den til kon­kur­ren­ter­ne er ble­vet min­dre de se­ne­re år. Med hol­land­ske Bas Dost som den helt sto­re målsco­rer var Sporting et me­get må­l­far­ligt hold i sid­ste sæ­son med i alt 68 scor­in­ger til føl­ge, men ud­for­drin­gen lå i de­fen­si­ven.

Hvor Benfica og FC Porto kun luk­ke­de hen­holds­vis 18 og 19 mål ind som num­mer et og to i ræk­ken, ind­kas­se­re­de Sporting he­le 36 scor­in­ger i sæ­so­nens 34 kam­pe. En for­skel der blev af­gø­ren­de.

Sporting er hav­net i en van­ske­lig pul­je i det­te års Cham­pions Le­ague, og Jor­ge Jesus og kom­pag­ni skal al­li­ge­vel for­sø­ge at hen­te en tred­je­plads for­an Olympiakos. Det vil og­så væ­re en til­trængt for­bed­ring i for­hold til sid­ste sæ­son, hvor man slut­te­de sidst i pulj­en bag bl.a. Le­gia Warszawa.

Og­så i Eu­ro­pa er Sporting tred­je­bedst, for det er og­så læn­ge si­den, at klub­ben mar­ke­re­de sig in­ter­na­tio­nalt. Det vil væ­re over­ra­sken­de, hvis det sker i år.

FO­TO: RITZAU/ VADIM GHIRDA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.