TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - SPORTING CP -

Sporting-trup­pen tæl­ler flere er­far­ne og ru­ti­ne­re­de nav­ne med de tid­li­ge­re La Liga-folk Fa­bio Co­en­trão og Jéré­my Mat­hieu som de mest mar­kan­te. Ke­e­per Rui Pa­trício er første­må­l­mand på lands­hol­det og og­så en so­lid skan­se, selv­om det net­op var de­fen­si­ven, der vold­te pro­ble­mer i sid­ste sæ­son. Fremad­ret­tet er der flere tek­nisk stær­ke og of­fen­si­ve ty­per som hur­tig­lø­be­ren Gel­son Mar­tins, der og­så er med om­kring lands­hol­det og nyind­kø­bet Marcos Acuña, der er en dyg­tig fris­parks­skyt­te. An­gri­be­ren Bas Dost score­de bun­ke­vis af mål i sid­ste sæ­son og vil og­så væ­re man­den, der sat­ses på i den­ne sæ­son, selv­om trup­pen og­så tæl­ler evigt om­strej­fen­de Sey­dou Doum­bia, der er kom­met til fra Roma ef­ter et le­je­mål i Basel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.