EN SUC­CES­HI­STO­RIE FØR VM?

Champions League Magasinet - - SPARTAK MOSKVA - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

16 år er lang tid – især i en am­bi­tiøs klub som Spartak Moskva. Der­for var det en stor for­løs­ning for klub­ben, at den i sid­ste sæ­son vandt sit før­ste mester­skab si­den 2001.

Si­den den tid­li­ge­re top­spil­ler Va­le­ri Kar­pin blev fy­ret i 2014 ef­ter en år­ræk­ke i for­skel­li­ge rol­ler, har Spartak Moskva le­vet en om­skif­te­lig til­væ­rel­se med for­skel­li­ge trænere og mid­del­må­di­ge pla­ce­rin­ger. Sid­ste som­mer blev Massimo ­Carrera så for­frem­met fra as­si­stent til ch­eftræ­ner, og ita­li­e­ne­ren har få­et klub­ben til­ba­ge til top­pen af rus­sisk fod­bold.

Nu er Spartak og­så til­ba­ge i Cham­pions Le­ague ef­ter fem års fra­vær. Stam­men på hol­det er rus­sisk, men pro­fi­ler­ne kom­mer ude­fra – som ek­sem­pel­vis den hol­land­ske of­fen­siv­spil­ler Qu­in­cy Pro­mes og go­de gam­le Lu­iz Adri­a­no, der er kom­met til fra AC Milan.

Rusland har brug for en fod­bold­mæs­sig suc­ces­hi­sto­rie for­ud for VM-slut­run­den næ­ste som­mer, men Spartak får det svært i Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.