AN­FØ­RE­REN: VINCENT KOMPANY

Champions League Magasinet - - MANCHESTER CITY -

Han kom til Man­che­ster Ci­ty den som­mer i 2008, hvor Abu Dha­bi United Group over­tog klub­ben, og på den må­de har Vincent Kompany væ­ret med på he­le klub­bens spek­taku­læ­re færd si­den da. Han var et sam­lings­punkt om­kring mester­ska­ber­ne i 2012 og 2014, men de se­ne­ste sæ­so­ner har væ­ret præ­get af en uen­de­lig ræk­ke ska­der for den nu 31-åri­ge bel­gi­er, der i sid­ste sæ­son kun spil­le­de 11 kam­pe i Pre­mi­er Le­ague.

FO­TO: RITZAU/ TIM IRELAND

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.