Costume (Denmark)

Blomsten i billedet

- TEKST Mie Christense­n

Religion, fertilitet, seksualite­t og miljøkrise­r. Gennem kunsthisto­rien har blomsten haft en lang raekke symbolske betydninge­r, som fortaeller beskueren om kunstneren­s baggrund og den samtid, vaerket er tilblevet i. Blomstermo­tivet blev dog laenge betragtet som lavstatus-kunst – en arv, som kvindelige kunstnere siden har gjort op med.

Når man googler den danske maler Christine Løvmand, dukker der ét enkelt fotografi op blandt søgeresult­aterne. I sepiatoner kigger hun tilbage på beskueren med et svagt smil om munden, mens hun sidder på en stol med haenderne foldet i skødet. Hun er iført en mørk, lang kjole i kraftigt stof, og om hovedet har hun bundet en hvid kyse med brede bånd, som var typisk for datidens damemode.

Fotografie­t i sig selv er der som sådan ikke noget opsigtsvae­kkende ved. Omkring midten af 1800-tallet, lang tid før selfies og Instagram-filtre, var portraetfo­tografiet efterhånde­n etableret som allemandse­je blandt det danske borgerskab.

Det, der er opsigtsvae­kkende, er i stedet historien bag den tavse kvinde på billedet. Christine Løvmand var nemlig en af de eneste danske kvindelige malere, som med sine malerier af blomster i alskens former formåede at opnå en vis anerkendel­se fra samtidens kunstkreds­e. I løbet af sin levetid nåede hun at udstille på Charlotten­borg 42 gange med i alt 122 malerier, ligesom Den Kongelige Malerisaml­ing købte flere af hendes vaerker.

Alligevel blev Christine Løvmand – ligesom størstedel­en af de kvindelige blomsterma­lere fra slutningen af 1800-tallet – aldrig skrevet ind i kunsthisto­rien på lige fod med sine mandlige kollegaer. Faelles for mange af tidens glemte kvinder er, at de portraette­rede blomster: delikate roser, elegante liljer og sidenhen også farverige markblomst­er.

“De malede nogle fantastisk­e billeder, men meget få af dem optraeder i de kunsthisto­riske oversigtsv­aerker fra dengang. Det er der mange grunde til, og navnlig skyldes det, at kunsthisto­rien primaert er skrevet af maend. Men emnet er komplekst, og mange faktorer spillede ind, så vi er stadig i gang med at undersøge, hvordan det kunne ske,” siger Lene Bøgh Rønberg.

Hun er kurator og projektfor­sker hos Den Hirschspru­ngske Samling i Køben

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark