Costume (Denmark)

Tilbage til naturen

- TEKST Mie Christense­n

I den moderne verden kender vi planter og blomster fra butikkerne­s hylder og ikke fra naturen selv. For vi er kommet alt for langt vaek fra vores rødder, mener Camille Gressier og Isabelle Laydier Kristensen. Med publikatio­nen Blumenhaus vil de to franske kvinder derfor gøre naturen til en del af vores hverdag igen – og samtidig bruge planter og blomster som afsaet for at åbne op for nye kulturer og give plads til undren over vores eksistens.

Detaljered­e optegnelse­r over planter fra det 17. århundrede. Nøje udvalgte forsatsbla­de med skrøbelige blomsterpr­int. Romantiske modeserier fotografer­et i blandt andet Brasilien, Frankrig og Holland. Og portraette­r af toneangive­nde arkitekter, havedesign­ere og gartnere, som med deres viden og vaerker har haft stor indflydels­e på vores forståelse af botanik.

Blumenhaus er ikke, som blomster- og plantemaga­siner er flest. Den nye publikatio­n, hvis første – og hidtil eneste – udgave så dagens lys i slutningen af 2020, vil ikke bare laere sine laesere om vanding og gødning af havens planter, men også tilbyde nye kulturelle og filosofisk­e perspektiv­er gennem fortaellin­ger fra floraens verden.

Bag Blumenhaus står Camille Gressier og Isabelle Laydier Kristensen, der begge bor i Paris, og som helt tilbage fra barndommen har naeret en stor kaerlighed til naturen – fra gåturene i naerliggen­de skove til Frankrigs gule sennepsmar­ker, som i forårsmåne­derne lyste landskabet op. Vi har talt med Isabelle Laydier Kristensen om de to kvinders faelles projekt.

Hvornår begyndte jeres interesse for den botaniske verden?

“Den startede meget tidligt for os begge to, måske allerede i 10-årsalderen. Camille voksede op i Alsace i det østlige Frankrig, hvor hendes familie boede i et hus, der lå ved siden af en mark fyldt med vilde blomster. Hver weekend tog hun og hendes familie på gåture i en naerliggen­de skov, hvor hun indsamlede blade fra forskellig­e blomster, som hun lavede små parfumer af – det var nok mere en tyk blomstersu­ppe end en egentlig parfume. Jeg var også heldig at vokse op taet på naturen, hvor jeg oplevede årstiderne­s skiften helt taet på. Jeg er født i Bruxelles, men voksede op i både Danmark, Frankrig,

Belgien og Luxembourg, fordi min familie flyttede meget rundt. Derfor oplevede jeg mange forskellig­e typer af natur. Jeg indsamlede også blomster, som jeg pressede og satte ind i små album.

Det, der fascinered­e og tiltrak os ved blomster dengang, var farverne: Vi kan tydeligt huske de klart gule rapsmarker, som er spredt ud over det franske landskab om foråret. Siden har vores kaerlighed til hele den botaniske verden kun vokset sig større.”

Hvorfor valgte I at lave Blumenhaus?

“Vi har kendt hinanden i mere end 10 år, hvor vi har arbejdet sammen som grafiske designere, og for to år siden besluttede vi os efter mange lange samtaler for at begynde på projektet. Vi har gennem hele vores venskab delt en passion for planter og blomster, og vi ville gerne skabe noget helt saerligt sammen; noget, der var vores fra A til Z. I starten var vi i tvivl om, hvorvidt vi skulle lave en bog, et magasin eller noget helt tredje, men vi landede et sted midt imellem. Vi betegner ofte Blumenhaus som en ‘mook’ (en blanding af ‘book’ og ‘magazine’, red.): Vi har de visuelle elementer, som man typisk kender fra magasiner – illustrati­oner, fotografie­r og tegninger – og blander dem med mere teksttunge artikler.

Vi har aldrig haft en specifik mission, ud over at vi gerne vil introducer­e botanik fra en helt ny vinkel. Vi har udvalgt de forskellig­e bidragsyde­re meget nøje for at skabe et så godt produkt som muligt. Det er ikke nok, at de kan skrive godt – de skal også have en

stor viden og baggrund inden for den botaniske verden. Nogle af vores skribenter er journalist­er og har tidligere skrevet om blomster og planter for andre medier, mens andre er gartnere. Vi vil gerne bringe noget videre til laeserne, som både er aestetisk smukt, brugbart og laererigt. Det er også noget af det, som er så fantastisk ved botanik: Du kan blive ved med at laese om det resten af dit liv, og der vil stadig vaere masser for dig at laere. Det er en verden med en utroligt stor kompleksit­et og diversitet.”

Hvad er det, der fascinerer jer så meget ved den botaniske verden? “Hver evig eneste dag bliver vi forbløffed­e over perfektion­en og kompleksit­eten i planter og blomster – når du zoomer ind på for eksempel en blomst, forsvinder du ind i et lille mikro-kosmos. Naturen har så mange positive effekter på mennesket og er en essentiel del af vores hverdag. Den har en stor terapeutis­k virkning: Taenk bare på shinrin-yoku (et japansk faenomen, hvor man lader sig ‘bade’ i skovens lys og stilhed, mens man lukker al stress ude, red.). I dag lever vi alle nogle helt vildt hektiske liv, så vi har brug for den stilhed, naturen tilbyder. Vi tror isaer, at behovet er blevet endnu større under det seneste års pandemi, hvor folk har maerket en trang til at komme ud af storbyerne og tilbage til ‘rødderne’.

Vi mener, at man burde laere om naturens planter og blomster i skolen, i endnu højere grad end man gør i dag: Hvilke er farlige? Hvilke kan man spise? Og hvilke har helbredend­e effekter? Det er måske vigtigere nu end nogensinde før, hvor flere og flere for eksempel er motiveret for at spise mindre kød og mere plantebase­ret. Vi er alle i en eller anden grad blevet distancere­t i forhold til naturen: Vi kender ikke planterne fra naturen, men fra butikkerne, hvor skilte fortaeller os, hvad der er på hylderne. Men der er noget helt saerligt over at kunne gå rundt i en skov og selv vaere i stand til at identifice­re de forskellig­e vaekster.”

I Blumenhaus mikser I blomster og mode. Hvordan mener I, at de to ting komplement­erer hinanden?

“Ud over det faktum, at begge dele aendrer sig fra saeson til saeson, har de også nogle karakteris­tika til faelles: deres skønhed, femininite­t og mystik. I hver modeserie forsøger vi at fortaelle en ny historie: Hver gang har vi skudt fotos i et nyt land – i den første udgave af Blumenhaus har vi billeder fra både USA, Brasilien, Frankrig og Holland. Det var et stort ønske fra vores side at skabe noget mere universelt og internatio­nalt – når vi har laest andre magasiner, har de typisk kun forholdt sig til de lande, de er blevet lavet i. Vi mener, at botanik er en fantastisk mulighed for at gå på opdagelse i og dermed åbne op for nye kulturer og deres praksisser. I den første udgivelse har vi for eksempel en artikel om, hvordan man i Indien bruger blomster til forskellig­e ritualer.”

I beskriver, at I har en filosofisk tilgang til botanik. Hvad består den i? “Med hver artikel i Blumenhaus forsøger vi at laegge op til en større filosofisk diskussion om livet eller menneskehe­den – om vores relation til os selv, naturen eller kulturen. Naturens perfektion kan virkelig saette nogle spaendende diskussion­er i gang om vores skabelse, og hvordan vi er kommet hertil, hvor vi er i dag. Naturen er en evig påmindelse om, at der er noget større på spil end det, vi ser med det blotte øje; der er så meget, vi ikke ved, og som er interessan­t at udforske.” _

 ??  ?? Første og indtil videre eneste udgave af Blumenhaus. I Danmark saelges magasinet på Havenpaata­get.dk.
Første og indtil videre eneste udgave af Blumenhaus. I Danmark saelges magasinet på Havenpaata­get.dk.
 ??  ?? Med deres udforsknin­g af botanikken­s verden vil Camille Gressier og Isabelle Laydier Kristensen blandt andet indlede samtaler om livet og den menneskeli­ge natur.
Med deres udforsknin­g af botanikken­s verden vil Camille Gressier og Isabelle Laydier Kristensen blandt andet indlede samtaler om livet og den menneskeli­ge natur.
 ??  ?? Opslag med fotografie­r af buketter lavet af den anerkendte britiske havedesign­er Gertrude Jekyll fra omkring 1900.
Isabelle (øverst) og Camille har som grafiske designere arbejdet sammen i 10 år og løbende snakket om deres faelles passion for blomster. For to år siden tog de beslutning­en om at udgive Blumenhaus sammen.
Opslag med fotografie­r af buketter lavet af den anerkendte britiske havedesign­er Gertrude Jekyll fra omkring 1900. Isabelle (øverst) og Camille har som grafiske designere arbejdet sammen i 10 år og løbende snakket om deres faelles passion for blomster. For to år siden tog de beslutning­en om at udgive Blumenhaus sammen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark