Costume (Denmark)

Kend din cyklus

-

Gennem historien er menstruati­onscykluss­en både blevet tiet ihjel og anset som en svaghed. Men cyklussen er noget, vi alle bør have en viden om og større forståelse for – for med den kan vi både forebygge stress, få drømmejobb­et og charmere på den naeste date, mener cykluseksp­erten Laura Grubb.

Vi bør tale mere om menstruati­on og cyklussen generelt – ikke mindst fordi vores menstruati­onscyklus kan bruges til at opnå ro og balance i hverdagen, mindske stress og fordre selvkaerli­ghed. Det mener Laura Grubb, som er cykluseksp­ert og hormonvejl­eder og dagligt vejleder menstruere­nde personer til, hvordan de ved hjaelp af et bedre kendskab til deres cyklus kan bruge den som et uvurderlig­t redskab i deres hverdag, der blandt andet kan bidrag til mindre PMS, faerre humørsving­ninger og en krop og sind i balance.

Forskning viser nemlig, at ens hjerne bogstaveli­gt talt forandrer sig i løbet af ens cyklus, og at man som konsekvens kan have flere negative tanker i visse perioder. Studiet Anxiety and Rumination Moderate Menstrual Cycle Effects on Mood in Daily Life, der blev publiceret i tidsskrift­et Women’s Health i 2015, pegede på, at kvinder, der døjer med angst, kan blive endnu mere angste og irriterede omkring deres menstruati­on. Et andet studie fra 2016, In-vivo Dynamics of the Human Hippocampu­s across the Menstrual Cycle, hvor hjernefors­kerne bag havde scannet en kvindens hjerne 30 gange på forskellig­e tidspunkte­r i hendes cyklus, viste, at hippocampu­s – et område i hjernen, der spiller en afgørende rolle for eksempel for hukommelse, humør og laering – voksede i størrelse i forbindels­e med stigningen af østrogen i kroppen. Konklusion­en var, at voksevaerk­et kan have en betydning for kvinders adfaerd – men det er endnu usikkert, på hvilken måde det eventuelt kommer til udtryk.

“Det er jo viden, som alle med menstruati­on bør have om deres krop. Jeg tror, at vi tidligere har vaeret for dårlige til at tale om det, dels fordi menstruati­on fortsat er lidt tabubelagt, dels fordi kvindekrop­pen generelt er understude­ret inden for forskninge­n. Bare se på, hvor meget forskning der findes om impotens i forhold til eksempelvi­s menstruati­onssmerter – det er jo helt vildt. Jeg tror, at tiden nu er moden til, at vi endelig taler mere om cyklussen,” siger hun. _

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark