Fak­ta

En kamp mod top­pen og en ver­den uden sc­lero­se

Cykel Motion Danmark - - Women Only | Cykelnerven -

Hver som­mer kæm­per 250 de­di­ke­re­de cykel­en­tu­si­a­ster sig til tops på de iko­ni­ske fran­ske bjer­ge for at ind­sam­le pen­ge til forsk­ning i sc­lero­se og sæt­te fo­kus på syg­dom­men.

Tour de Fran­ce er en helt af­gø­ren­de fak­tor i Cy­kel­ner­vens DNA. Del­ta­ger­ne ram­mer de mest af­gø­ren­de Tour-bjer­ge, gan­ske få uger før det of­fi­ci­el­le felt læg­ger vej­en for­bi de præ­cis sam­me bjerg­tin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.