For­bed­rings­mu­lig­he­der

Cykel Motion Danmark - - Women Only | Rynkeby Løbet -

• Sam­kør­sel op ad bak­ker – hel­dig­vis bli­ver bak­ken nog­le gan­ge gi­vet fri

• For­skel­li­ge træ­nings­ni­veau­er og hel­ler in­gen ind­de­ling ift. træ­nings­ni­veau, dvs. de sva­ge bli­ver bed­re, men de stær­ke får ik­ke ud­for­drin­ger nok

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.