Svend­borg MTB Spor

Cykel Motion Danmark - - Annonce -

Det by­næ­re spor lig­ger i Svend­borgs øst­li­ge by­del og be­står af et blåt og et rødt spor. Det blå spor er 3,2 km langt med 63 høj­de­me­ter. Det er et flow-spor, som al­le kan kø­re. Er man tek­nisk dyg­tig og vil ud­for­dres, sæt­ter man blot far­ten op. Det rø­de spor er et 4,2 km langt kom­pakt spor med 104 høj­de­me­ter. Spo­ret be­står over­ve­jen­de af sing­le­tra­ck og in­de­hol­der bå­de flow og tek­ni­ske de­tal­jer. Svend­borg MTB Spor ud­gjor­de en del af cy­kel­ru­ten, da Svend­borg i som­me­ren 2018 var vært for VM i Cross Tri­at­lon.

Svend­borg Mo­un­tain­bi­ke­klub har det over­ord­ne­de an­svar for ved­li­ge­hold af spo­ret, som er gra­tis at be­nyt­te.

www.svend­borg.dk/bor­ger/na­tur-og-mil­joe/ ud-i-na­tu­ren/svend­borg-mo­un­tain­bi­ke-spor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.