Fakta

Cykel Motion Danmark - - Oplevelser På To Hjul Harzen -

TIL ORI­EN­TE­RING: Om­rå­det om­kring Ring­kø­bing er fladt, hvis der ses bort fra men­ne­ske­skab­te par­ke­rings­plad­ser. Der er me­re el­ler min­dre kraf­tig blæst fra vest, nord­vest og en åben og stor­slå­et na­tur. Det er her Skjern Cy­kel klub ar­ran­ge­rer Fjor­den Rundt. En tur på 105 km der føl­ger Ring­kø­bing Fjord rundt i urets ret­ning, og på trods af læng­den har tu­ren un­der 150 høj­de­me­ter (131,3 me­ter iflg. Gar­min) at by­de på. Der­for op­står be­ho­vet for at te­ste, om be­ne­ne og­så kan kø­re cyk­len op ad en læn­ge­re stig­ning og sik­kert ned på den an­den si­de.

Wurm­berg Læng­de 4.400 me­ter. 371 høj­de­me­ter og 8,4 pct. gen­nem­snits­stig­ning.

Bro­ck­en 14.500 me­ter. 659 høj­de­me­ter og 4,5 pct. gen­nem­snits­stig­ning. Fra Braun­la­ge til top­pen af Bro­ck­en er der 908 høj­de­me­ter og en gen­nem­snits stig­ning på 4,4 pct. på de 21 ki­lo­me­ter.

Sankt An­dreas­berg Brei­te stras­se. 560 me­ter lang med 65 høj­de­me­ter og gen­nem­snits­stig­ning på 11,6 pct. Mens na­bo­ga­den - Her­ren Stras­se vir­ke­lig er en HER­RE-TUR med 21 pct. som mak­si­mal stig­ning. Den er knapt så lang som Brei­te Stras­se - men kan for­læn­ges ved at kø­re læn­ge­re ned, in­den man dre­jer.

Stei­le Wand 5.850 me­ter, 353 høj­de­me­ter og 6 pct. gen­nem­snits­stig­ning.

Ho­hen­giess 3.800 me­ter 280 høj­de­me­ter og 7, 4 pct. gen­nem­snits­stig­ning. Af­stand fra Ring­kø­bing til Harzen og re­tur 1.300 km.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.