Lir & Gear..

JU­LE­GA­VEØN­SKER

Cykel Motion Danmark - - Indhold -

Bkool Smart Air Di­rect dri­ve ho­me­trai­ner

Bkool over­går end­nu en­gang sig selv. Den­ne gang med den­ne sprit­nye Smart Air ho­me­trai­ner. Det ny­ska­ben­de de­sign er su­per cool og den har en me­re præ­ci­se watt må­lin­ger end du hidtil har set på en Bkool.. Bkool Smart Air er ex­cep­tio­nelt støjsvag, og så kan den vip­pe 6 gra­der til hver si­de. Den byg­get til at gi­ve dig en su­per re­a­li­stisk cy­ke­l­op­le­vel­se.

Spe­ci­a­lized hjelm med ANGI og MIPS

Hjel­men rin­ger ef­ter hjælp.

Hos Spe­ci­a­lized går man me­get op i ryt­te­rens sik­ker­hed. De er me­get be­gej­stre­de over at lan­ce­re de­res Angi-tek­no­lo­gi, der er pla­ce­ret i fle­re af de nye cy­kel­hjel­me. Der­u­d­over er al­le de nye hjel­me nu ud­sty­ret med MIPS, for­di det mind­sker ska­der­ne, hvis ryt­te­ren styr­ter.

Sil­hou­et­te vin­ter­jak­ke

Sil­hou­et­te Vin­ter­jak­ke har en høj­tek­no­lo­gisk Te­ch­nism-ther­ma­lal­pi­ne™ mem­bran, som re­gu­le­rer kro­p­stem­pe­ra­tu­ren, hol­der vind/regn ude og la­der sved pas­se­re den an­den vej.

San­ti­ni Ve­ga Bib Tights

Frygt al­drig reg­nen igen! Ve­ga bib tights sik­rer og be­skyt­tel­se dig i regn­vejr, tak­ket væ­re den vand­af­vi­sen­de Acqua­zero-be­hand­ling, der af­vi­ser vand, og hol­der dig tør og varm. Mak­si­mal kom­fort og ånd­bar­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.