Cykel-Motion Danmark

Her må man gerne kalde kvinder for ’ Tøser’!.. . . .

Flere og flere kvinder kører på MTB ved siden af deres ture på landevejen, og flere klubber laver deciderede hold for hunkøn. Trine cykler hver uge på holdet ’ Torsdags Tøser’, og interessen er overvælden­de stor.

-

Det er oftest mænd, man ser i skoven, på stierne og på sporene på MTB, men flere og flere kvinder finder nu vej derud. Mange af dem vil faktisk helst køre sammen, og en af dem, der nyder at køre med flere lige-kønnede, er Trine Juul Christense­n. Hun fandt sammen med to andre piger og kontaktede formanden i den lokale forening i Solbjerg IF MTB i Østjylland. Sammen fik de hurtigt banket deres eget hold op: ’Torsdags Tøser’.

”Altså! – vi var kun tre til at starte med, men vi hørte om rigtigt mange, der var interesser­ede, og så kastede vi os ud i det. Vi lavede så en lidt drilsk video, der gik ud på, at fyrene lugtede og havde dårlig humor, og sådan skulle det ikke være hos os piger. Og så kom der mange! Jeg tror faktisk, at vi lugter lidt bedre, men humoren er nok lige så dårlig, men på en kvindeagti­g måde,” siger hun og griner.

En anden iagttagels­e er, at kvinder ofte gerne vil føle sig lidt mere sikre, før de kaster sig ud i projekter. ”Hos os går vi meget op i sikkerhed og teknik. Vi klæder de nye godt på, så de er trygge. Først når de er helt klar, kører vi ind i skoven, og der får de også at vide, at de skal huske at køre efter evne,” siger 34-årige Trine, der foruden et fuldtidsar­bejde også har en cykel-tosset mand og to børn.

FLERE KVINDEHOLD PÅ VEJ

Hos organisati­onerne bag de danske cykelklubb­er, Danmarks Cykle Union og DGI, har man også registrere­t den øgede efterspørg­sel efter kvindehold på både landevejen og på MTB. Og det understøtt­er man her i efteråret med en kampagne for at få flere kvinder til at cykle.

”Vi vil gerne hjælpe de klubber, der har lyst til at starte et nyt kvindehold. Som vi hører i Trines eksempel, skal der få nøgleperso­ner til for at få det op at stå. Hvis der bare er to-tre kvinder, der har lyst til at starte det her op i den lokale klub, opstår der hurtigt et fantastisk træningsfæ­llesskab og sammenhold. Om kvinderne dufter bedre? Det har jeg egentlig aldrig tænkt over, men jeg kan se, at de smiler mindst lige så bredt til træning som mændene,” siger Signe Strandvig, der er programled­er på Bevæg dig for livet – Cykling, som er det samarbejde mellem DCU og DGI, der arbejder for at få flere danskere ud på de tohjulede i landets klubber.

Hvis du vil vide mere eller finde et kvindehold nær dig, så kan du læse meget mere på www.bevaegdigf­orlivet.dk/cykling.

 ??  ?? ’Torsdags Tøser’ fra Solbjerg.
’Torsdags Tøser’ fra Solbjerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark