En lang eks­pe­di­tion mod vest

Saint Lou­is, Mis­souri

Det Vilde Vesten Junior - - Det Vilde Vesten - Tidslinje -

Kap­ta­jn Me­riwet­her Lewis og hans ven Wil­li­am Clark hav­de få­et til op­ga­ve at fin­de en sik­ker vej tværs over Ame­ri­ka. Pla­nen var, at USA vil­le ero­bre ve­sten.

Eks­pe­di­tio­nens mænd tog vi­de­re med båd på flo­der­ne Mis­souri og Co­lum­bia, helt frem til bjer­ge­ne. De mød­te mindst 24 for­skel­li­ge in­di­a­ner­stam­mer. Tak­ket væ­re dem fik mæn­de­ne mad om vin­te­r­en på den lan­ge tur. Tu­ren tog to år, fi­re må­ne­der og ti da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.