En far­lig gen­vej

Bjer­ge­ne i Ne­va­da

Det Vilde Vesten Junior - - Det Vilde Vesten - Tidslinje -

I maj 1846 for­lod en grup­pe bo­sæt­te­re Mis­souri for at rej­se til Ca­li­for­ni­en. På et par må­ne­der blev tu­ren for­vand­let til et ma­re­ridt. De mi­ste­de vog­ne og kvæg, og det blev vin­ter.

Et vold­somt sne­fald iso­le­re­de dem. Da ma­den be­gynd­te at slip­pe op, tog en grup­pe af sted for at fin­de hjælp. Red­nin­gen kom ef­ter fi­re må­ne­der, men in­den da hav­de man­ge over­le­ven­de måt­te spi­se de dø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.