Po­ny-eks­pres­sen

St Jo­seph, Mis­souri

Det Vilde Vesten Junior - - Det Vilde Vesten - Tidslinje -

Po­ny-eks­pres­sen va­re­de kun i 19 må­ne­der. Den for­bandt øst­kyst og ve­st­kyst på en helt ny må­de. Bre­ve blev sendt af sted med hur­ti­ge ryt­te­re. De skif­te­de he­ste ved hvert stop, ind­til de nå­e­de Ca­li­for­ni­en.

Det tog cir­ka 10 da­ge at sen­de en be­sked fra øst til vest med hest. Da te­le­gra­fen kom, gik der kun kort tid, før ryt­ter­ne var over­flø­di­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.