Den før­ste du­el

Spring­fi­eld, Mis­souri

Det Vilde Vesten Junior - - Det Vilde Vesten - Tidslinje -

Det Vil­de Ve­sten var et lov­løst land. Ue­nig­hed om spil­le­gæld, et stjålet ur og en kvin­de var år­sag til de før­ste re­vol­ver­du­el. Del­ta­ger­ne var Da­vis Tutt og Wild Bill.

De to mænd trak og af­fy­re­de de­res vå­ben på sam­me tid for at afgøre, hvem der hav­de ret. Tutt mis­se­de og Wild Bill ram­te. Wild Bill blev ar­re­ste­ret, men frikendt, for­di jury­en men­te, at han hav­de hand­let i selv­for­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.