Jer­n­ba­nen an­læg­ges

Pro­mon­tory Sum­mit, Utah-ter­ri­to­ri­et

Det Vilde Vesten Junior - - Det Vilde Vesten - Tidslinje -

En sym­bolsk guld­søm blev ban­ket ned jor­den i Utah for at mar­ke­re åb­nin­gen af den før­ste jer­n­ba­ne over USA. Rej­sen gen­nem lan­det blev hur­ti­ge­re og sik­re­re. Det­te gjor­de, at fle­re men­ne­sker be­væ­ge­de sig mod vest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.