Davy Cro­ck­etts død

Det Vilde Vesten Junior - - Davy Crockett -

Var Davy Cro­ck­ett død i Ala­mo her­oisk el­ler et skam­me­ligt ne­der­lag? Det af­hæn­ger, af hvem du spør­ger.

I Te­xas er Cro­ck­ett en fol­ke­helt. Han fort­sat­te med at kæmpe til det sid­ste og svin­ge­de ri­f­len som en øk­se, da am­mu­ni­tio­nen slap op.

Men iføl­ge for­ske­re gav Cro­ck­ett sand­syn­lig­vis op. Der var fle­re øjen­vid­ner, der sag­de, at han ik­ke var så mo­dig al­li­ge­vel. Iføl­ge et vid­ne for­søg­te Cro­ck­ett at på­stå, at han kun var en turist og ik­ke sol­dat, da kam­pe­ne be­gynd­te.

An­dre si­ger, at de ene­ste over­le­ven­de, der kun­ne for­tæl­le om Cro­ck­etts død, var me­xi­ca­ne­re, som ik­ke vil­le ære de­res mod­stan­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.