Co­chi­se Den ube­sej­re­de høv­ding.

Det Vilde Vesten Junior - - Apachekrig­en -

Co­chi­se be­ty­der “som en eg” på apa­che­spro­get. Han var le­der for apache-stam­men Cho­co un­der apache-kri­gen. Han blev født om­kring 1805 og var en stærk og sej kri­ger, der le­ve­de op til sit navn.

Co­chi­se var en dyg­tig le­der, og lod sig ik­ke en­gang ta­ge til fan­ge, da hæ­ren dræbte hans folk og tvang stam­men til Dra­goon Mo­un­tains.

I 1872 var Co­chi­se ble­vet lo­vet et re­ser­vat til sit folk, men ef­ter hans død i 1874 blev løf­tet brudt. Hans folk blev tvun­get til et dår­li­ge­re re­ser­vat.

Der fin­des ik­ke et kendt bil­le­de af Co­chi­se. Den­ne bjerg­top i Chi­ri­ca­hua Na­tio­nal Monu­ment hed­der ”Co­chi­se’s Ho­ved”. Kan du se, at det lig­ner et an­sigt?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.