Western-dron­nin­gen An­nie Oak­ley

Det Vilde Vesten Junior - - Buffalo Bill -

Pho­e­be Ann Mo­ses kunst­ner­navn var An­nie Oak­ley. Hun blev født i Ohio i 1860, og hun var kun i Det Vil­de Ve­sten for at op­træ­de sam­men med Buf­fa­lo Bill. Tak­ket væ­re showet blev hun kendt som western-dron­nin­gen.

An­nies hi­sto­rie var op­dig­tet, men hun var en dyg­tig skyt­te. Hun kun­ne ram­me al­ting til fods, ja, selv fra he­ste­ryg­gen. Hun kun­ne sky­de bag­læns over skul­de­ren ved hjælp af spej­le.

Hun fort­sat­te med at op­træ­de ind­til 1920’er­ne. Man­ge syn­tes, det var lidt sjovt at se en æl­dre da­me sky­de med skar­pt.

Hen­des op­træ­den gjor­de hen­de rig, og hun gav alt til sin fa­mi­lie og til vel­gø­ren­hed. An­nie dø­de i 1926.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.