Et pel­sjæ­ger-dra­ma

Det Vilde Vesten Junior - - Pelsjægere I De Vilde Bjerge -

Hugh Glass var en pel­sjæ­ger, der blev an­sat af ge­ne­ral As­hley i 1823. Un­der sin før­ste eks­pe­di­tion blev han an­gre­bet af en grizzlyb­jørn og så al­vor­ligt sår­et, at hans kam­me­ra­ter men­te, at han vil­le dø - ene og for­ladt. Men han gik 50 km. gen­nem vild­mar­ken uden vå­ben og mad. Det tog seks uger.

Hi­sto­ri­en gjor­de Glass til en le­ven­de le­gen­de, og der er la­vet fle­re film om ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.