Gæt­te­de du rig­tigt?

Det Vilde Vesten Junior - - Jagten På Billy The Kid -

01. FALSKT

Han var en ukendt ban­dit, ind­til han flyg­te­de i 1881. Han blev be­rømt, da bo­gen The Sa­ga Of Bil­ly The Kid ud­kom 1926.

02. FALSKT

Fle­re vid­ner, bl.a. Gar­rett selv, be­kræf­te­de at Bil­ly dø­de den­ne dag.

03. FALSKT

Det ene­ste fo­to­gra­fi af ham var spejl­vendt, der­for har han våb­net i den for­ker­te hånd.

04. FALSKT

Bil­ly the Kid me­nes at ha­ve dræbt ni mænd, her­af fem i re­vol­ver­du­el­ler.

05. SANDT

Bil­ly the Kid hed Hen­ry Mc­car­ty. Wil­li­am Bon­ney var et dæk­navn.

06. SANDT

Da New Me­xi­co var me­xi­cansk, tal­te man­ge på Bil­lys tid li­ge så godt spansk som en­gelsk.

07. FALSKT

De ken­de dog hin­an­den in­den Gar­rett blev she­rif, og vil­le i be­gyn­del­sen ik­ke hin­an­den no­get ondt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.