IN­GEN BARCA-REVANCHE TIL SZYMANOWSKI

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Isid­ste fre­dags ud­ga­ve af Tipsbladet for­tal­te ven­stre­kan­ten Ale­xan­der Szymanowski om, hvor­dan hans kar­ri­e­re var blom­stret op i span­ske Le­ga­nes ef­ter en trist af­slut­ning på ti­den i Brønd­by, og da hans hold hav­de gjort det over­ra­sken­de godt i den nye sa­e­son, hå­be­de han og­så på revanche mod Bar­ce­lo­na, der sid­ste sa­e­son vandt he­le 5-1 på Butarque.

Men så­dan gik det ik­ke. Top­hol­det tog nem­lig fra Madrid-for­sta­den med en 3-0 sejr, der dog ly­der no­get me­re sik­ker, end den var. For al­le Barca-mål, to af Lu­is Suárez og et sent af Paulin­ho, var ef­ter ka­o­ti­ske si­tu­a­tio­ner for­an Le­ga­nes’ mål, mens hjem­me­hol­det fak­tisk vandt skud­sta­ti­stik­ken og hav­de man­ge fi­ne ten­den­ser i spil­let un­der­vejs.

Szymanowski var dog ik­ke så frem­tra­e­den­de som nor­malt, om­end han hav­de en god af­slut­ning før pau­sen, der tvang Ter Ste­gen ud i en fin red­ning, og midt i 2. halv­leg blev ar­gen­ti­ne­ren skif­tet ud.

”Vi spil­le­de en stor­kamp, men hav­de ik­ke hel­det for­an mål,” sag­de den tid­li­ge­re Brønd­by-mand til ra­dio­sta­tio­nen On­da Cero ef­ter ne­der­la­get, der dog ik­ke ko­ste­de no­get i ta­bel­len, hvor Le­ga­nes blev ha­en­gen­de på den fi­ne ni­en­de­plads.

Og så kun­ne Szymanowski og­så gla­e­de sig over, at det ik­ke blev en helt elen­dig we­e­kend for fa­mi­li­en, for lil­le­sø­ster Ma­ri­a­nela score­de to, da hen­des Valencia vandt 3-1 i Se­vil­la. (pynd­ten)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.