Twit­teru­gen

Ud­valg­te twe­ets om den for­gang­ne uges sto­re fod­bold­be­gi­ven­he­der

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

DEN ER­FAR­NE GAM­LE DA­ME

Ju­ven­tus er og bli­ver Ju­ven­tus. De se­ne­ste seks sa­e­so­ners vin­der af det ita­li­en­ske mester­skab er til­ba­ge på før­ste­plad­sen, ef­ter Paulo Dy­ba­la lør­dag sik­re­de en sen og ret hel­dig - sejr over La­zio.

@Pa­o­lo_Ban­di­ni (Pa­o­lo Ban­di­ni – Gu­ar­di­an-jour­na­list)

This is the sort of ga­me whe­re Ju­ve dig a 93rd mi­nu­te win­ner out of nowhe­re. And then we all nod sa­ge­ly and agree that this is why they fi­nish eve­ry sea­son as cham­pions. But if it do­esn’t hap­pen, big big op­portu­ni­ty for Na­po­li co­m­ing up.

3. marts 2018 klok­ken 19.50

@Chri­sti­anWol­ny (Chri­sti­an Wol­ny – kom­mu­ni­ka­tions­chef i Right to Dream)

Hvis du si­ger, der fin­des no­get me­re Ju­ve-ag­tigt end det her, så kal­der jeg dig en løg­ner #Se­ri­eA

3. marts 2018 klok­ken 20.04

@Tro­elsHen­rik­sen (Tro­els Hen­rik­sen – sport­s­re­dak­tør på Jyl­lands-Po­sten)

Det er så vildt med Ju­ve. Vin­der 1-0 i Rom mod et La­zi­o­hold i god form. Ram­mer må­let én gang. I mi­nut 93 på mål af Dy­ba­la. Jeg un­der Na­po­li det mester­skab, men nu kø­rer ma­ski­nen fra Tor­i­no.

3. marts 2018 klok­ken 20.09

DAVI­DE ASTO­RIS DØD

Søn­dag blev ita­li­ensk fod­bold ramt af en tra­ge­die. Fi­o­ren­ti­nas an­fø­rer Davi­de Asto­ri blev fun­det død i sin seng ef­ter et hjer­te­an­fald.

@Fran­ck­Ri­be­ry (Fran­ck Ri­béry – Bay­ern Mün­chen-spil­ler)

Rest in pea­ce Davi­de Asto­ri. Our thoughts are with the fa­mily and fri­ends #Asto­ri #Fi­o­ren­ti­na

4. marts 2018 klok­ken 12.39

@ac­milan (AC Milans of­fi­ci­el­le Twit­ter-pro­fil)

A man who lo­ved foot­ball and who grew up as foot­bal­ler with us. #AC­Milan are sho­ck­ed by the pas­sing of Davi­de #Asto­ri. It is with gre­at sad­ness that we of­fer our de­epe­st con­do­len­ces to his fa­mily and clo­sed ones and to ACF Fi­o­ren­ti­na

4. marts 2018 klok­ken 12.49

@acf­fi­o­ren­ti­na (Fi­o­ren­ti­nas of­fi­ci­el­le Twit­ter-pro­fil)

In ho­nour of Davi­de #Asto­ri’s me­mory, @Cag­li­a­riCalcio and #ACF­Fi­o­ren­ti­na ha­ve de­ci­ded to re­ti­re the No.13 shirt. #DA13

6. marts 2018 klok­ken 09.38

TOT­TEN­HAM ER UDE

Trods over­va­egt i spil­let i stør­ste­delen af de to kam­pe mod Ju­ven­tus røg Tot­ten­ham ons­dag af­ten ud af Cham­pions Le­ague med et sam­let ne­der­lag på 4-3.

@Bruun6e­ren (Mor­ten Bruun – Eu­rosport-eks­pert)

Det her kom­mer Tot­ten­ham sig al­drig over. 7. marts 2018 klok­ken 22.37

@jens­un­ma­ck (Jens Un­ma­ck – dansk mu­si­ker)

Da Po­chet­ti­no for­le­den be­gynd­te at ta­le om, hvor­dan Spurs-spil­ler­ne vil­le bli­ve hel­te som CL-vin­de­re, be­gynd­te mør­ke sky­er at sam­le sig over Wem­bley. #Jinx

7. marts 2018 klok­ken 22.43

@Mi­gu­elDela­ney (Mi­gu­el Dela­ney – In­de­pen­dent-jour­na­list)

Not eve­ryt­hing’s a “bott­le job”. Qs to be asked of how Spurs re­spon­ded to Ju­ve, and fair cri­ti­cis­ms, but they don’t get pu­nis­hed if the draw Ba­sel rat­her than the two­ti­me re­cent fi­na­lists. So­me­ti­mes two good teams play, the in­ches actu­al­ly co­unt, and one lo­ses.

7. marts 2018 klok­ken 23.28

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.