POWER

I SU­PER­LIGA­EN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SUPERLIGABAROMETER -

I sid­ste uge gav det på grund af et par tors­dagskam­pe ef­ter de­ad­li­ne ik­ke me­ning at brin­ge po­wer­rankin­gen. Blandt an­det mød­tes FC Midtjyl­land og Brønd­by i et vig­tigt op­gør om før­ste­plad­sen, men selv om topkam­pen er uhy­re ta­et og spa­en­den­de, er det fak­tisk ik­ke liga­ens ak­tu­elt mest pres­se­ren­de kapløb. For den vil va­e­re li­ge så in­tens om en må­ned, mens vi li­ge nu ar­bej­der os frem mod 26. og sid­ste run­de i grund­spil­let, hvor liga­ens de­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.