JO­A­CHIM LÖW

Født 3. fe­bru­ar 1960 i Schö­nau, Vest­tys­kland

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - TYSKLAND -

Den 12. juli 2006, fi­re da­ge ef­ter han som as­si­stent­tra­e­ner hav­de va­e­ret med til at vin­de VM-bron­ze på hjem­me­ba­ne, blev Jo­a­chim Löw for­frem­met til ny chef for det ty­ske lands­hold – og det job har han så haft li­ge si­den. Da­gen ef­ter den sid­ste VM­se­mi­fi­na­le i Rusland run­der han 12 år i sa­e­det. Til sam­men­lig­ning er An­dor­ras Kol­do med si­ne ot­te år den eu­ro­pa­ei­ske land­stra­e­ner, der har sid­det na­est­la­engst, og kun én VM-tra­e­ner har haft sit job i la­en­ge­re tid. Det er Uru­gu­ays Óscar Tabárez, som

Löw og hans lands­hold i øv­rigt slog i bron­ze­kam­pen ved VM i Syd­afri­ka i 2010.

”At ud­vik­le det­te hold og dis­se spil­le­re og for­sø­ge at fø­re dem til hø­jest mu­li­ge ni­veau er en sand for­nø­jel­se – det er for mig en li­ge så stor driv­kraft som at vin­de tit­ler,” sag­de Löw, da han i 2016 for­la­en­ge­de sin kon­trakt til og med EM i 2020.

Löw er i dag 58 år gam­mel, og be­hol­der han job­bet he­le vej­en til 2020, vil han ha­ve sid­det 14 år, li­ge så la­en­ge som le­gen­da­ri­ske Hel­mut Schön, der var tra­e­ner fra 1964 til 1978. End­nu er der et styk­ke til Schöns for­ga­en­ger Sepp Her­ber­ger. Han var land­stra­e­ner i he­le 20 år.

Fo­to: Ul­rich Huf­na­gel/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.