LEROY SANÉ

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - TYSKLAND -

Født 11. ja­nu­ar i Es­sen, Tys­kland

En pro­fil som kun har spil­let ni land­skam­pe og end­nu ik­ke sco­ret, mens ho­ved­par­ten af midt­ba­ne­kol­le­ger­ne for la­engst har run­det de to cif­re?

Ja, for Leroy Sané er ba­re sva­er at kom­me udenom. Han har etab­le­ret sig som en ind­ly­sen­de star­ter i Man­che­ster Ci­tys vel­fun­ge­ren­de fod­bold­ma­ski­ne, der kø­rer ek­stra hur­tigt tak­ket va­e­re ty­ske­rens of­fen­si­ve fart. Og nu er ti­den og­så kom­met til, at han får det gen­nem­brud på lands­hol­det, der end­nu har mang­let, men som er un­der­vejs. Se­ne­st var han vel­spil­len­de, da ty­sker­ne i novem­ber spil­le­de 0-0 i en halv­trist ven­skabs­kamp på Wem­bley. Fak­tisk var han ta­et på at sco­re med et spark, der ram­te over­lig­ge­ren og ef­ter­føl­gen­de strøg ned om­kring må­l­linj­en – de ty­ske me­di­er kun­ne ik­ke la­de va­e­re med at sam­men­lig­ne for­sø­get med Geoff Hursts be­røm­te mål på sam­me sta­dion 51 år for­in­den.

”Det ae­r­grer mig, at jeg end­nu ik­ke har sco­ret for det ty­ske lands­hold,” sag­de Sané til ZDF ef­ter kam­pen, men trods de mang­len­de mål var Die Welts ana­ly­se ty­de­lig:

”Der var kun én aeg­te vin­der: Sané.”

Avi­sens te­se var, at han snart ik­ke la­en­ge­re står bag ver­dens­me­stre som Mesut Özil, Tho­mas Mül­ler, Juli­an Drax­ler og An­dré Schür­r­le, når de of­fen­si­ve plad­ser på lands­hol­det skal be­sa­et­tes. Han fik kun 11 mi­nut­ter un­der EM og 114 i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, men han har ef­ter­hån­den nå­et et ni­veau, som gør ham va­er­dig til star­top­stil­lin­gen. I ef­ter­å­ret sat­te Jo­a­chim Löw ham i ka­te­go­ri med Juli­an Brandt, Joshua Kimmich, Juli­an Weigl, Leon Go­retzka og Ser­ge Gna­bry – ta­lent­ful­de spil­le­re, men end­nu ik­ke i ver­dens­klas­se. Sané er på vej til at bli­ve det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.