TAK­TIK OG TRUP

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - TYSKLAND -

For­di kva­li­fi­ka­tio­nen så tid­ligt vir­ke­de som en selv­føl­ge, kun­ne Jo­a­chim Löw til­la­de sig at eks­pe­ri­men­te­re med spil­le­re og op­stil­ling. Der­for kan det sag­tens ta­en­kes, at han frem for 4-2-31 vil be­nyt­te en tre­mands­bag­ka­e­de un­der slut­run­den, og i det he­le ta­get vil det ty­ske hold nok skif­te ud­se­en­de un­der­vejs.

I de­cem­ber ud­tal­te Ma­nu­el Neu­er, at in­tet skal stå i vej­en for, at han kom­mer til VM, så vi la­der tviv­len kom­me ham til go­de og gi­ver ham en plads, selv om det er be­kym­ren­de, at han på grund af en bra­ek­ket fod ik­ke har spil­let si­den sep­tem­ber.

For­an sig har han tre af hold­kam­me­ra­ter­ne fra Bay­ern Mün­chen, selv om Sh­kodran Musta­fi, Niklas Sü­le og An­to­nio Rü­di­ger og­så bej­ler til spil­le­tid. Jo­nas Hector var ska­det i sto­re de­le af ef­ter­å­ret, men når han har va­e­ret klar, har FC Köln-spil­le­ren of­test få­et plad­sen i ven­stre si­de.

På de of­fen­si­ve plad­ser – mi­nus fron­tan­gri­be­ren – er der så man­ge pro­fi­ler, at nog­le af dem uund­gå­e­ligt må star­te ud. Ilkay Gün­do­gan kan­di­de­rer for ek­sem­pel til en af midt­ba­ne­plad­ser­ne. Li­ge­le­des er det sva­ert at la­ve en ide­a­l­op­stil­ling uden Juli­an Drax­ler, men han har ik­ke va­e­ret star­ter i PSG, mens Sané li­ge nu er blandt Pre­mi­er Le­agu­es al­ler­bed­ste. Om­vendt er der en plads åben i Pa­ris med Ney­mars ska­de – og hvad vil der i øv­rigt ske med Marco Reus?

JOSHUA KIMMICH (BAY­ERN MÜN­CHEN) THO­MAS MÜL­LER (BAY­ERN MÜN­CHEN) MATS HUM­MELS (BAY­ERN MÜN­CHEN) TONI KROOS (RE­AL MADRID) MA­NU­EL NEU­ER (BAY­ERN MÜN­CHEN) MESUT ÖZIL (AR­SE­NAL) TI­MO WERNER (RB LEIPZIG) JEROME BOATENG (BAY­ERN MÜN­CHEN) SA­MI KHE­DIRA (JU­VEN­TUS) JO­NAS HECTOR (FC KÖLN) LEROY SANÉ (MAN­CHE­STER CI­TY)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.