Ronaldo på Old Traf­ford

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Na­es teu­ges s tørste­kam­pe r den mel­lem­halv­fem­ser ri­va­ler­ne Man­che­ster Uni tedog Ju­ven­tus. Sidst­na­evn­te rej­ser til Eng­land med det tid­li­ge­re Old Traf­ford-idol Cri­sti­a­no Ronaldo, men de sport­s­li­ge og nostal­gi ske­fø­lel­ser for­bun­det med po­rtu­gi­se­rens co­me­ba­ck over­skyg­ges af den voldt a eg t san kla­ge, som Kat­hryn May­or­ga har ret­tet mod ham. Det bli­ver yderst in­ter­es­sant at se, hvor­dan den gam­le hjem­me­ba­ne ta­ger imod Ronaldo. Bli­ver han hyl­det som en helt? El­ler har sa­gen på­vir­ket Old Traf­ford-pu­bli­kum­mets be­gej­string? Og hvad vil det si­ge om fodboldens moral­ske kom­pas?

La­es me­get mere om sa­gen mod Cri­sti­a­no Ronaldo og fod­bold­ver­de­nens re­ak­tion la­en­ge­re frem­me i bladet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.