Topkamp i det span­ske

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Ina­e­ste uge skal El Clási­co af­vik­les i La Li­ga, men al­le­re­de den­ne lør­dag er det va­erd at ha­ve fo­kus på det span­ske. Num­mer ét mø­der num­mer to, når Se­vil­la kom­mer på be­søg på FC Bar­ce­lo­nas hjem­me­ba­ne Camp Nou klok­ken 20.45. Li­ge nu er sta­tus i den span­ske li­ga, at hver­ken Barça el­ler Re­al Madrid im­po­ne­rer. Først­na­evn­te har ik­ke vun­det i de fi­re se­ne­ste liga­kam­pe, Re­al Madrid har hen­tet ét po­int i de se­ne­ste tre. Der­for er det alt­så li­ge nu Se­vil­la, der har før­ste­plad­sen, mens At­léti­co og Bar­ce­lo­na lig­ger på an­den­plad­sen ét po­int ef­ter. Yder­li­ge­re ét po­int ef­ter lig­ger Re­al Madrid, Es­pa­ny­ol og Alavés. Bli­ver det en sa­e­son, hvor an­dre end the usu­al su­spects kan blan­de sig i guld­kam­pen? Lør­dag af­ten bli­ver vi klo­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.