PO­WER

I SU­PER­LIGA­EN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - POWERRANKING - TEKST: SEBASTIAN STANBURY

– FØR 14. RUN­DE

Halvvejs! De før­ste 13 run­der af grund­spil­let er ble­vet af­vik­let, al­le har mødt al­le én gang, og vi er me­get klo­ge­re, end da sa­e­so­nen star­te­de. Som ven­tet er FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn stuk­ket af i top­pen – det uven­te­de er, at Brønd­by ik­ke er med dem. Og­så FC Nord­s­ja­el­lands sa­e­son har va­e­ret en skuf­fel­se ind­til vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.