Seks hi­sto­ri­er fra El Clásico

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EL CLÁSICO -

Det er sja­el­dent, at der er så me­get op­ma­er­k­som­hed til en kamp mel­lem num­mer ét og num­mer syv i den span­ske li­ga, som der søn­dag ef­ter­mid­dag vil va­e­re på Camp Nou. Men det er El Clásico, og den fod­bold­kamp ved­bli­ver at va­e­re ver­dens stør­ste, selv om Re­al Madrid er i kri­se, og FC Bar­ce­lo­na mang­ler Lio­nel Mes­si. Fak­tisk gi­ver det ba­re et ek­stra lag af hi­sto­ri­er til kam­pen, der fløjtes i gang søn­dag 16.15.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.