SARPSBORG-DAN­SKER­NE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DANSKERNE I SARPSBORG -

He­le 10 dan­ske­re har gen­nem åre­ne va­e­ret for­bi Sarpsborg 08. Folk som Las­se He­in­ze, St­ef­fen Er­ne­mann, Ron­nie Schwartz og Ni­co­lai Poul­sen har så­le­des haft de­res gang i klub­ben, men for­u­den Mat­ti Lund Ni­el­sen har det i den­ne sa­e­son va­e­ret den tid­li­ge­re Lyng­by-an­gri­ber Pa­tri­ck Mor­ten­sen og Mik­kel Ag­ger med for­tid i blandt an­det Es­b­jerg og Thi­sted, der har ud­gjort det dan­ske kon­tin­gent i klub­ben.

Her er et over­blik over de ak­tu­el­le dan­ske­res pra­e­sta­tio­ner for Sarpsborg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.