AGF I TAL

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DAVID NIELSEN - (Superliga-pla­ce­ring i pa­ren­tes)

David Ni­el­sen be­gynd­te sin tid som AGF-tra­e­ner med fi­re ne­der­lag i tra­ek, og det kan han tan­ge­re i dag fre­dag med et ne­der­lag på Brønd­by Sta­dion.

Om AGF kla­rer sig godt, skidt el­ler no­get midt imel­lem har va­e­ret et hedt de­ba­tem­ne i Østjyl­land gen­nem året, og AGF’s resultater og da­ta fra kam­pe­ne gi­ver ik­ke no­get en­ty­digt svar.

AGF’s 14 sej­re og ot­te ne­der­lag i 2018 er me­re end ha­e­der­ligt ved før­ste øje­kast og de se­ne­ste 20 års hyp­pi­ge bund­pla­ce­rin­ger in men­te. Men man­ge af sej­re­ne kom i for­å­rets kam­pe i nedryk­nings­slut­spil­let og de ef­ter­føl­gen­de kam­pe om en eu­ro­pa­ei­sk bil­let, mens AGF i David Ni­el­sens re­ge­rings­tid fak­tisk kun har vun­det seks ud af 30 kam­pe i grund­spil­let i den­ne og i sid­ste sa­e­son – en sta­ti­stik, der kun sja­el­dent vil va­e­re nok til at hav­ne i top 6 i 26 run­ders grund­spil.

AGF’s resultater i David Ni­el­sens tid

15 sej­re 16 uaf­gjort 13 ne­der­lag

AGF i grund­spilskam­pe un­der David Ni­el­sen

6 sej­re 15 uaf­gjor­te

9 ne­der­lag

AGF’s spil­sta­ti­stik i den­ne sa­e­son

Scor­in­ger for

Scor­in­ger imod

Af­slut­nin­ger in­den for ram­men Ho­ved­støds­af­slut­nin­ger in­den for ram­men Mål sco­ret på ho­ved­stød

Sto­re chan­cer Bold­be­sid­del­se 18 (delt-7) 19 (delt-6) 54 (12) 5 (14) 2 (delt-10) 22 (5) 46,3% (11)

AGF’s resultater i 2018

14 sej­re 14 uaf­gjort

8 ne­der­lag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.