1 Sor­ma­nis var­me sa­e­de i Vej­le

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Det var dumt at på­dra­ge sig ka­ran­ta­e­ne til en kamp mod Hor­sens ef­ter en dom­me­rind­be­ret­ning i en po­kal­kamp mod Kol­ding, og det var di­rek­te idi­o­tisk at sny­de og bed­ra­ge med den ef­ter­føl­gen­de ka­ran­ta­e­ne og kom­mu­ni­ke­re med ba­en­ken, iro­nisk nok i en ny kamp mod lo­kal­ri­va­len Hor­sens.

Adol­fo Sor­ma­ni har nu fem spil­le­da­ges ka­ran­ta­e­ne i Vej­le og er der­med ik­ke til­ba­ge før for­års­sa­e­so­nen be­gyn­der midt i fe­bru­ar (!), og det fo­re­kom­mer mig no­get na­er ufat­te­ligt, at klub­bens le­del­se slet ik­ke har vidst, at Sor­ma­ni stik mod reg­ler­ne kom­mu­ni­ke­rer med en as­si­stent­tra­e­ner. Det er et til­lids­brud af de sto­re, og som Ek­stra Bla­det be­ma­er­ke­de tid­li­ge­re i den­ne uge må ita­li­e­ne­ren spil­le på sid­ste chan­ce, uan­set at han ind­til kon­trakt­for la en­gel sen­fo­ret par­må­ne­der si­den har vist sig fint kva­li­fi­ce­ret til at navi­ge­re i den sam­men­sat­te Vej­le-trup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.