ONS­DAG 12.30, BACOLOD, FILIPPINERNE TIRS­DAG 20.30, MILT­ON KEYNES, STOR­BRI­TAN­NI­EN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGENS BRAENDPUNKTER -

Filippinerne mod Thailand, si­ger du?

Med yder­li­ge­re fem må­ne­der til­ba­ge af den sa­er­li­ge hy­brid-års­tid her i lan­det, hvor ef­ter­år og vin­ter fly­der sam­men i ét stort mud­ret og mørkt plø­re, ly­der det som et par frem­ra­gen­de desti­na­tio­ner for en lang fly­ve­tur og ef­ter­føl­gen­de fe­rie. Men i den kom­men­de uge er Filippinerne-Thailand og­så en vig­tig kamp i AFF Cham­pions­hip, som er mester­ska­bet i det sy­døst­li­ge Asi­en.

For ti år si­den var han ma­na­ger for Man­che­ster Ci­ty, men nu er Sven-Göran Eriks­son så­ma­end land­stra­e­ner på Filippinerne, og li­ge­som for­ga­en­ge­ren har han den for­hen­va­e­ren­de Brønd­by- og FC Midtjyl­land-må­l­mand Mi­cha­el Fal­kes­gaard i trup­pen, mens an­fø­re­ren Phil Yo­ung­hus­band til­ba­ge i 2007 til­brag­te nog­le må­ne­der i Es­b­jerg som ud­le­jet fra Chel­sea, in­den lands­holdskar­ri­e­ren tog form i mo­de­rens fø­de­land Filippinerne. Ba­ck­en Daisuke Sa­to? Ham husker Hor­sens-fans, må­ske, for ind­hop mod Sil­ke­borg, Søn­derjy­skE og FC Nord­s­ja­el­land sid­ste ef­ter­år. Thailand er li­ge­som fle­re an­dre lands­hold i det se­ne­ste år­ti be­gyndt at re­k­rut­te­re spil­le­re i Eu­ro­pa i drøm­men om et 2022-VM, der vil bli­ve me­re re­a­li­stisk i til­fa­el­de af en ud­vi­del­se til 48 hold. Så­le­des har lands­hol­det her i 2018 haft spil­le­re med rød­der i Sve­ri­ge, Tys­kland og Ita­li­en med i trup­pen. I sid­ste må­ned var Bra­si­li­en på be­søg i Sau­di-Ara­bi­en for at spil­le mod lands­hol­det i det na­turre­s­sour­ce­ri­ge land med de sto­re am­bi­tio­ner in­den for fod­bold, og så­ma­end og­så mod Ar­gen­ti­na, der kom på be­søg i Jed­dah og tab­te på et mål i over­ti­den af Miran­da.

Den­ne gang går tu­ren til Stor­bri­tan­ni­en, hvor ot­te af de bra­si­li­an­ske spil­le­re til dag­lig har ar­bejds­plads, først med en kamp i dag fre­dag mod Uru­gu­ay på Emira­tes og så tirs­dag af­ten på det navn­kun­di­ge Sta­di­um MK i provins­by­en Milt­on Keynes nord for Lon­don.

By­en er kendt for at ha­ve ’stjå­let’ Wim­b­ledon, og gi­vet klub­ben nav­net MK Dons, i be­gyn­del­sen af årtu­sin­det, og nu kom­mer Bra­si­li­en så og mø­der Ca­mero­un i det se­ne­ste stop på de ka­na­ri­e­gu­les ’Bra­sil Glo­bal Tour’, som lands­hol­dets tra­e­nings­kam­pe ind­til VM-kva­li­fi­ka­tio­nen er solgt som.

La­es me­re om Bra­si­li­ens hold på si­de 28-29 i den­ne ud­ga­ve af Tipsbladet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.