TIRS­DAG 21.00, PA­RIS, FRANK­RIG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGENS BRAENDPUNKTER -

Da Frank­rig mød­te ind til lands­holds­sam­ling i sep­tem­ber, var der ble­vet in­stal­le­ret to gyld­ne stjer­ner i gul­vet ved ind­gan­gen til tra­e­nings­cen­tret i Clai­re­fon­tai­ne, og med po­int fre­dag af­ten i Rot­ter­dam er fransk­ma­en­de­ne vi­de­re til fi­na­le­slut­spil­let i Na­tions Le­ague i ju­ni 2019 i Ir­land. Tirs­dag af­ten ven­ter end­nu en la­ek­ker­bi­sken af en fransk kamp mod Uru­gu­ay, der kom­mer med den pa­ri­si­ske fan­fa­vo­rit Edin­son Ca­va­ni og hans er­far­ne an­grebs­mak­ker Lu­is Suárez, og for­ment­lig og­så lidt re­van­che­lyst ef­ter at ha­ve tabt 0-2 til de se­ne­re ver­dens­me­stre i VM-kvart­fi­na­len mel­lem de to hold 6. juli. Den gang­be­sva­e­re­de, 71-åri­ge og uhy­re po­pu­la­e­re Uru­gu­ay-land­stra­e­ner Óscar Tabárez for­la­en­ge­de så­ma­end sin af­ta­le ind­til 2022 så sent som i sep­tem­ber, ef­ter U20-hol­dets tra­e­ner Fa­bián Coi­to hav­de age­ret vi­kar i en kamp mod Me­xi­co.Frank­rig har Glad­ba­chs Alas­sa­ne Pléa og Ly­ons ba­ck Fer­land Men­dy (ik­ke i fa­mi­lie med Ci­tys Benja­min Men­dy men li­ge­som ham oprin­de­ligt sko­le i Le Hav­re) med som mu­li­ge de­butan­ter, mens Uru­gu­ay har et par un­ge for­svars­spil­le­re fra den hjem­li­ge liga med til ugens to tra­e­nings­kam­pe i Eu­ro­pa. La­es hi­sto­ri­en om Frank­rigs Karim Benzema på si­de 18-19 i det­te blad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.