FRE­DAG 20.45, GIBRALTAR

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGENS BRAENDPUNKTER -

For 5½ år si­den øde­lag­de Yu­ra Mov­si­sy­an og Hen­rykh Mk­hi­tary­an Dan­mark i Par­ken i en 4-0-sejr, der end­te med at øde­lag­de Dan­marks VM-håb og skab­te hy­pe om, hvad det ar­men­ske hold kun­ne bli­ve til. Den tid­li­ge­re Ran­ders-forward Mov­si­sy­an, som nu spil­ler for Chi­ca­go Fi­re, og Ar­se­nals Mk­hi­tary­an er med i da­gens Ar­me­ni­en-kamp, men hvor de den­gang var nog­le af de mest in­ter­es­san­te spil­le­re i Eu­ro­pa, af­vik­les de­res kamp i dag mod lil­le Gibraltar i la­ve­ste lag i Na­tions Le­ague. For at gø­re ondt va­er­re for ar­me­ni­er­ne lig­ger Gibraltar for­an i stil­lin­gen på grund af en sen­sa­tio­nel ude­sejr for­an 15.000 cho­ke­re­de til­sku­e­re i Je­re­van, der så den lil­le knold fra Mid­del­ha­vet vin­de ef­ter 22 ne­der­lag i streg og en skud­sta­ti­stik på 35-6 til hjem­me­hol­det.

Målsco­re­ren Roy Chipo­li­na ar­bej­der i Gi­bral­tars told­va­e­sen og i af­te­nens kamp som van­ligt an­fø­rer for Gibraltar, der med en sejr i te­o­ri­en sta­dig kan bli­ve et­ter i pulj­en, hvis man kan vin­de i Ma­kedo­ni­ens ho­ved­stad Skopje man­dag af­ten over pul­jens top­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.