AN­DRE POINTER FRA TIPSBLADET 28. NOVEM­BER 2008

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JOHN ”FAXE” JENSEN -

• Det dan­ske U/19-lands­hold hav­de spil­let EM-kva­li­fi­ka­tion i Cy­pern og op­nå­et go­de re­sul­ta­ter. Det sam­me hav­de UEFA. Det eu­ro­pa­ei­ske for­bund hav­de nem­lig eks­pe­ri­men­te­ret med at be­nyt­te må­l­dom­me­re som sup­ple­ment til de nor­ma­le dom­me­re og linjedom­me­re. ”Det var po­stivt at op­le­ve, og dom­mer­ne gjor­de det rig­tig godt i tur­ne­rin­gen. Det var ty­de­ligt, at der ik­ke var de helt vil­de pro­te­ster, og det vir­ke­de fore­byg­gen­de at der nu var fem par øj­ne der så,” sag­de U/19land­stra­e­ner Per An­der­sen, der for­ud­så, at de nye dom­me­re vil­le få spil­le­re til at ta­en­ke sig en ek­stra gang om, før de brug­te al­bu­er i straf­fes­parks­fel­tet i for­bin­del­se med hjør­ne­s­park og fris­park.

• Tipsbladet in­ter­viewe­de Ken­neth He­i­ner-Møl­ler, der var tra­e­ner for det dan­ske A-lands­hold for kvin­der om for­skel­len på at tra­e­ne de to køn. ”Vi skal spil­le fod­bold, ik­ke kvin­de­fod­bold,” sag­de land­stra­e­ne­ren, der hav­de et prin­cip om ik­ke at se for­skel­ligt på sit job, alt ef­ter om han var tra­e­ner for ma­end og kvin­der – med en­kel­te und­ta­gel­ser. ”Selv­føl­ge­lig kom­mer jeg ik­ke bra­sen­de uan­meldt ind i om­kla­ed­nings­rum­met, når det ga­el­der kvin­der­ne,” fastslog han.

• Tipsbladet in­ter­viewe­de 23-åri­ge Wil­li­am Kvist om hans før­ste fod­bold­klub – som i mod­sa­et­ning til man­ges op­fat­tel­se ik­ke var KB, men der­i­mod Thor­sa­gerRøn­de IF på Djursland. Han blev blandt an­det spurgt, hvor god han var, da han star­te­de. ”Øhhh...iføl­ge mi­ne fora­el­dre var jeg me­re fo­ku­se­ret end så man­ge an­dre. Der fløj jo fly til Karup li­ge hen over ho­ve­d­er­ne på os, og jeg var den ene­ste, der ik­ke aen­se­de de fly dér! Jeg var nok en tak bed­re end de an­dre, men ik­ke me­re end det,” sag­de FCK-spil­le­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.