FAVORITHOLDET

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JOHAN BÜLOW -

”Jeg har sat et rent Brønd­by-hold med en blan­ding af de gam­le iko­ner, der vi­ser Brønd­by som klub, og hvad man har skabt af spil­le­re, og så dem der har va­e­ret bedst i de 15-16 år, jeg har sid­det der og set fod­bold. Så der er en, der er lidt ut­ra­di­tio­nel, for nor­malt vil­le man nok sa­et­te ”Faxe” på den de­fen­si­ve midt­ba­ne, men jeg har alt­så valgt Marcus Lantz, vo­res lil­le sven­ske kri­ger med den me­get uor­to­dok­se og fy­si­ske stil. Han kun­ne sag­tens spar­ke folk ned, mens han så ud som om, han løb rundt med en gang snus un­der over­la­e­ben. Han var hård på sin egen må­de, og for os var han en kult­fi­gur. Han var ik­ke den mest re­el­le spil­ler på en fod­bold­ba­ne no­gen­sin­de og hel­ler ik­ke no­gen ga­ve til fod­bol­den på den må­de, men et el­ler an­det sted skal så­dan et hold og­så af­spej­le, hvem man syn­tes, der var sej, da man selv så me­get fod­bold, og ham kun­ne jeg ret godt li­de.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.