UNAI EMERY ETXEGOIEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ARSENAL -

FØDT: 3. novem­ber 1971 i Hon­dar­ri­bia, Spa­ni­en

KLUB­BER SOM SPIL­LER: 1990-96: Re­al So­cie­dad 1996-00: To­ledo 2000-02: Ra­cing Fer­rol 2002-03: Le­ganés 2003-04: Lorca Depor­ti­va

KLUB­BER SOM TRA­E­NER:

2004-06: Lorca Depor­ti­va 2006-08: Al­mería

2008-12: Va­len­cia

2012: Spartak Moskva 2013-16: Se­vil­la

2016-18: Paris Saint-Germain 2018- : Arsenal

- kon­trakt ud­lø­ber som­me­ren 2020

TIT­LER SOM TRA­E­NER:

Eu­ro­pa Le­ague-vin­der med Se­vil­la i 2014, 2015 og 2016 Fransk po­kal­vin­der med PSG i 2017

Fransk Li­ga Cup-vin­der med PSG i 2017 og 2018 Fransk me­ster med PSG i 2018

VID­STE DU AT:

- Unai Emery var 46 år gam­mel, da han kom til Arsenal, pra­e­cis som Ar­se­ne Wen­ger var

det til­ba­ge i 1996.

- Unai Emerys far og far­far beg­ge var må­l­ma­end. Hans far­far An­to­nio var end­da den uhel­di­ge ke­e­per, da Es­pa­ny­ol score­de det før­ste mål i La Li­ga mod Re­al Uni­on i fe­bru­ar 1929. - Unai Emery spil­le­de ven­stre midt­ba­ne, men fik kun fem kam­pe i La Li­ga, for Re­al So­cie­dad i 95/96-sa­e­so­nen hvor han og­så score­de et en­kelt mål.

- Unai Emery ryk­ke­de op i si­ne to før­ste tra­e­nerjobs. Ef­ter en tid­lig kna­eska­de stop­pe­de den ak­ti­ve kar­ri­e­re tog han Lorca Depor­ti­vo op i den na­est­bed­ste ra­ek­ke i 2005 og Al­mería op i La Li­ga i 2007

- Unai Emery i fem for­søg al­drig er nå­et la­en­ge­re end 1/8-fi­na­ler­ne i Cham­pions Le­ague. Til gen­ga­eld har han vun­det Eu­ro­pa Le­ague tre gan­ge, hvil­ket nu gi­ver ad­gang til na­e­ste sa­e­sons Cham­pions Le­ague, hvis man ik­ke kla­rer det via den hjem­li­ge li­ga.

- Unai Emery har vun­det mindst ét tro­fae i hver af de se­ne­ste fem sa­e­so­ner.

- Unai Emery var en af ot­te kan­di­da­ter, da Arsenal i maj skul­le fin­de af­lø­se­ren for Ar­se­ne Wen­ger. Fel­tet blev re­du­ce­ret til tre, og ef­ter de sid­ste in­ter­views skul­le an­sa­et­tel­ses­ko­mi­te­en pe­ge på hver de­res kan­di­dat. Der blev skre­vet bag på et styk­ke pa­pir, og det vi­ste sig så, at al­le tre hav­de skre­vet Unai Emery.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.