Ef­ter­å­rets Pro­fil i Tipsbladet

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - POWER RANKING -

Ide kom­men­de da­ge samler vi på Tipsbladet stem­mer ind fra de 14 Su­per­liga-tra­e­ne­re til ef­ter­å­rets pro­fil. Jeg vil ik­ke kom­me ind på, hvem mi­ne og re­dak­tio­nens for­hånds­fa­vo­rit­ter er, men nø­jes med at kon­sta­te­re, at kårin­gen det se­ne­ste år­ti har va­e­ret en god in­di­ka­tion af, at man li­ge straks røg til ud­lan­det.

Sid­ste år var Emi­li­a­no Marcon­des al­le­re­de Brent­ford-spil­ler fra 1. ja­nu­ar 2018, da han vandt tit­len. Men og­så Tho­mas Dela­ney, Lukas Spal­vis, Pio­ne Si­sto, Kas­per Kusk, Nicolai Jørgensen, An­dreas Bjel­land, Wil­li­am Kvist, Pe­ter Uta­ka og Dji­by Fall i åre­ne in­den røg til ud­lan­det ef­ter at ha­ve vun­det Ef­ter­å­rets Pro­fil.

Så at få en vin­der af Ef­ter­å­rets Pro­fil kan va­e­re lidt af et tvea­eg­get sva­erd for i hvert fald klub­ben og klub­bens fans – vi skal fak­tisk til­ba­ge til 2007-vin­de­ren Jes­per Grønkja­er for at fin­de en spil­ler, der ik­ke ef­ter­føl­gen­de røg til en stør­re klub i ud­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.